Skip to main content

Skip to main menu

Skip to search

Skip to sidemenu

NUPI
 
 
 • Whole of NUPI
 • Person
 • Publication
 • Library

John K. Skogan

 
 

John K. Skogan [Senior Research Fellow Emeritus]

John K. Skogan
E-mail:
jksSPAMFILTER@nupi.no
Direct:
+(47) 22 99 40 39
Mobile:
+(47) 922 20 012
Post address:
Pb 8159 Dep, 0033 Oslo
Visiting address:
C.J. Hambros plass 2 D

application/pdf (292.41 kB)
Image
 

Current research

Project on “Militarization of Outer Space” examining different forms of use of outer space for military purposes and the effects of possible future countermeasures to such use as well as the prospects for restricting military use outer space by means of international agreement.

Project on drones looking on military use of unmanned aircrafts for strikes against targets on the ground and in different regions and the effects of this.

Project on “Contemporary piracy” focusing on the forms and occurrence of piracy in different waters and on circumstances breeding piracy.

Formal education
[1971]
Mag. art. (social science/international politics), Univ. of Oslo

Professional experience
[1989-1990]
State secretary, Ministry of Defence
[1974-1975]
Research Associate, International Institute for Strategic Studies (IISS), London
[1970-]
Research fellow/senior research fellow/coordinator for security policy studies, NUPI
[1967-1968]
Research Assistant, The Norwegian Defence Research Establishment (FFI)

 

Publications [vis kronologisk]

Articles (in books and journals)
 • Skogan, John K. (2011). Sikkerhetspolitiske mål og virkemidler,

  in Jon Hovi og Raino Malnes, eds, Anarki, makt og normer. Innføring i internasjonal politikk .

  .Oslo,Abstract forlag.p. 102-149. [url]
 • Skogan, John K. (2009). Sjørøveri: Omfang, lokalisering og former ,

  i Internasjonal Politikk, vol. 67, nr. 1

  . Oslo, Universitetsforlaget.p. 65-76.Artikkelen ser nærmere på sjørøvervirksomhet over tid, med hovedvekt på det økende omfanget av den gjennom de siste par tiår. [url]
 • Skogan, John K. (2009). Norge og europeiske sikkerhetspolitiske aktører ,

  i Rieker, Pernille og Walter Emanuel Carlsnæs [red.] Nye utfordringer for europeisk sikkerhetspolitikk. Aktører, instrumenter og operasjoner

  . Oslo, Universitetsforlaget.p. 63-77.Kapittelet fokuserer på Norges forhold til NATO, EU og OSSE. [url]
 • Skogan, John K. (2008). Norske alliansetradisjoner,

  i Neumann, Iver B., red., Norge og alliansene – gamle tradisjoner, nytt spillerom

  .Oslo,NUPI.p. 15-21. [url]
 • Skogan, John K. (2007). Sikkerhetspolitiske mål og virkemidler,

  in Jon Hovi og Raino Malnes, eds, Anarki, makt og normer. Innføring i internasjonal politikk , p. 101–148

  .Oslo, Abstrakt forlag. [url]
 • Skogan, John K. (2007). Terrorism at sea: Combating what – and how?,

  In Kwa Chong Guan and John K. Skogan, eds, Maritime Security in Southeast Asia

  .New York,Routledge.p. 177-188. [url]
 • Skogan, John K. (2005). Farvel til fortiden,

  in John Kristen skogan, ed., Hva nå USA og Europa?

  .Oslo,Gyldendal Akademisk.p. 157-171. [url]
 • Skogan, John K. (2005). Transatlantisk sprik i trusselvurderinger,

  in John Kristen Skogan, ed., Hva nå USA og Europa?

  .Oslo,Gyldendal Akademisk.p. 107-119. [url]
 • Skogan, John K. (2004). Internasjonal terrorisme: Hvor nytt, hvor annerledes og hvorfor?,

  in Norsk Militært Tidsskrift, vol. 174, no. 4

  .Oslo, Oslo Militære Samfund.p. 24-28. [url]
 • Skogan, John K. (2003). Del 1: Trusler, aktører og aksjonsformer – et overblikk,

  in John K. Skogan and Ståle Ulriksen, Kommentarer til trusselvurderinger samt utfyllende betraktninger in NOU 2003:18, Rikets sikkerhet , (Straffelovskommisjonens delutredning VIII)

  .Oslo, Statens forvaltningstjeneste.p. 159-168. [url]
 • Skogan, John K. (2003). Med soner og Svalbard som stikkord: sikkerhetspolitisk relaterte utfordringer i nord,

  in Norsk Militært Tidsskrift , vol. 173, no. 10, p.18–20

  .Oslo, Oslo Militære Samfund.p. 18-20. [url]
 • Skogan, John K. (2001). Norsk sikkerhetspolitikk: en oversikt,

  in Jon Hovi og Raino Malnes eds, Normer og makt. Innføring i internasjonal
  politikk

  .Oslo, Abstrakt forlag. [url]

Books and reports

Popular publishing

My links