Utlysning: Kommunikasjonsrådgiver / Innholdsansvarlig

Publisert: 3. aug. 2017

NUPI søker nå en dyktig medarbeider som brenner for kommunikasjon.

Vi er ute etter er person som både kan levere og skape godt innhold og utvikle nye og gode formater for digitale kanaler. Det betyr at du kan foredle tekst, bilder, grafikk, lyd og video og skape innhold som formidler faglige temaer, data og forskningsresultater på en måte som engasjerer og som publikum forstår. Du vil få hovedansvaret for NUPIs skolerettede virksomhet og for utviklingen av NUPIs formidling mot profesjonelle brukere av utenrikspolitisk forskning.

Den vi søker må være initiativrik, kreativ og evne å inspirere andre du jobber sammen med. Du må ha teft for gode formuleringer, kunne formidle et budskap på rett nivå til ulike målgrup­per, og ha interesse og forståelse for internasjonale forhold og forskning.

Stillingen inngår i NUPIs kommunikasjonsavdeling, som har ansvar for forsknings­formidling og profilering, arrangementer, publisering, web, bibliotek og skolerettet virksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for NUPIs skolerettede virksomhet, inkludert ansvar for produksjon av publikasjonen Hvor Hender Det?, utvikling av andre skolerettede produkter, og organisering av skolebesøk.
 • Ansvar for kanal- og formatutvikling, inkludert videreutvikling av websider, hovedansvar for utvikling og drift av ny kanal tilpasset internasjonale profesjonelle brukere, og videre digitalisering og utvikling av NUPIs nåværende publikasjonsformater.
 • Innholdsproduksjon og videreforedling av innhold i ulike formater, inkludert infographics og visuelle fremstillinger av forskningsdata og -resultater.
 • Interesse for og god kunnskap om det utenrikspolitiske fagfeltet. Kjennskap til forskning om internasjonale forhold en fordel.
 • Sørge for spredning av saker gjennom NUPIs egne og andres kanaler, bl.a. gjennom målrettet bruk av statistikk og måleverktøy. Målet er å øke antall følgere og å treffe de rette målgruppene.
 • Utvikle, planlegge og gjennomføre kommunikasjonsstrategier i sosiale medier.
 • Bidra til avdelingens arbeid med strategisk kommunikasjon og forskningsformidling.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende, og relevant arbeidserfaring fra kommunikasjonsarbeid eller redigering/redaktørarbeid. Kjennskap til skolesektoren er en fordel.
 • Svært gode språklige evner på både norsk og engelsk.
 • Forståelse, talent og erfaring med digital kommunikasjon, dvs. utforming av budskap i tekst, bilde, og video tilpasset digitale flater, samt evne til å utvikle kanaler og flater etter NUPIs behov.
 • Teft for design og erfaring med å bruke grafikk, bilder eller animasjon for å formidle informasjon, data og fagstoff.
 • Evne til å arbeide selvstendig og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner internt som eksternt.
 • Evne til å jobbe strukturert og til å gjennomføre større prosjekter.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver som spenner fra teknisk problemløsning til praktisk gjennomføring av tiltak, strategisk kommunikasjon og behandling av spennende fagstoff.
 • Et kunnskapsorientert og trivelig arbeidsmiljø med motivasjon for forskningsformidling
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid

Stillingen er plassert i lønnskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. Lønn etter kvalifikasjoner. Det er en fast stilling.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien, tlf: 970 91 166.

Søknad sendes elektronisk via «Søk stillingen» på Jobbnorge. Søknaden skal inneholde søknadsbrev, CV, og relevante vitnemål og karakterutskrifter.

Søknadsfrist: 28.8.2017

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.