Benjamin de Carvalho

Seniorforsker, leder forskningsgruppen for utenrikspolitikk og diplomati på NUPI

Benjamin de Carvalho er seniorforsker ved NUPI. Hans forskningsinteresse ligger mellom tre hovedområder: Han jobber med problemstillinger knyttet til historisk endring, slik som dannelsen av nasjonalstaten i Europa, suverenitet og betydningen av religion og konfessionalisering.

Han er involvert i flere prosjekter om FNs fredsbevaring, og har arbeidet med beskyttelse av sivile, samt seksuell og kjønnsbasert vold i Liberia, Tsjad og Sudan. Han er også involvert i prosjekter som undersøker betydningen av statusbegrepet i staters utenrikspolitikk, med fokus på Norge og Brasil. Sentrale tema her er rollen små stater spiller i internasjonal politikk, fremvoksende makter og stormakters ansvar. Andre forskningsinsteresser er hegemoni, populærkultur og teorier om internasjonal politikk.

De Carvalho ble tildelt sin doktorgrad 16. mai 2009 ved Universitetet i Cambridge. Tittelen på doktorgradsavhandlingen er: Sovereignty, Religion and the Nation-State.

Han leder forskningsgruppen for utenrikspolitikk og diplomati på NUPI. Fra og med januar 2017 er han medredaktør for Internasjonal Politikk, det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innenfor internasjonale studier, sammen med Niels Nagelhus Schia og Minda Holm.