Henriette Ullavik Erstad

Research Assistant

Henriette Ullavik Erstad er forskningsassistent og masterstudent hos NUPI og er i forskningsgruppen for fred og konflikt. Erstad studerer master i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og i masteroppgaven ser hun på revisjonisme i iransk utenrikspolitikk. Som del av mastergraden hadde hun et opphold ved Baltic State Technical University i St. Petersburg, hvor hun studerte politisk utvikling i det moderne Russland, samt russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Hun har en bachelorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Som bachelorstudent hadde hun et semesteropphold ved American University i Washington D.C., hvor hun spesialiserte seg i amerikansk utenrikspolitikk. Under oppholdet i D.C. var hun praktikant i Representantenes hus. Hun har også arbeidserfaring fra den norske ambassaden i Teheran.

Erstads forskningsinteresser inkluderer maktkamp i Midtøsten, iransk politikk, politisk islam, væpnede grupper og konfliktløsning.