Kristin Haugevik

Seniorforsker

Kristin Haugevik er seniorforsker ved NUPI.

Hun jobber særlig med mellomstatlig samarbeid og diplomati, europeisk og transatlantisk sikkerhetspolitikk og norsk og britisk utenrikspolitikk.

Kristin Haugevik er for tiden tilknyttet følgende forskningsprosjekter på NUPI: