Niels Nagelhus Schia

Seniorforsker, leder NUPIs Cyber Security Centre

Niels Nagelhus Schia (PhD) er seniorforsker ved NUPI hvor han over flere år har fordypet seg i spørsmål som omhandler internasjonale organisasjoner, statsbygging og institusjonsbygging.

Schia leder NUPIs Cyber Security Centre og jobber med forskningsprosjekter som omhandler politiske og samfunnsmessige aspekter ved cybersikkerhet. Mer konkret handler disse prosjektene om kapasitetsbygging i utviklingsland, samt spørsmål som omhandler globale utfordringer når det gjelder styring av cyberspace, og internasjonalt samarbeid mellom stater og private aktører knyttet til det digitale rom. Les hans nyeste artikkel The Cyber Frontier and Digital Pitfalls in the Global South, publisert i Third World Quarterly (2017).

Schia har lang erfaring i å planlegge og utføre forskningsoppdrag. Disse oppdragene har gjerne handlet om internasjonale organisasjoners rolle i fredsbyggingsprosesser, global governance, samarbeidsprosesser i internasjonalpolitikk, diplomacy og transnasjonale prosesser relatert til post-konflikt situasjoner. Schia er utdannet sosialantropolog med en doktorgrad fra Universitetet i Oslo og har bred feltarbeidserfaring fra internasjonale organisasjoner og Afrika. Et hovedfokus i hans forskning er fokuset på globale koblinger til mer lokale og nasjonale spørsmål og prosesser. Dette er også tema i boken Franchised States and the Bureaucracy of Peace (Palgrave Macmillan, 2018), samt i kapittelet Horseshoe and Catwalk: Power, Complexity and Consensus-Making in the United Nations Security Council i boken Palaces of Hope: The Anthropology of Global Organizations (Cambridge University Press, 2017).
 
I tilknytning til sin forskning har Schia organisert en rekke seminarer og konferanser internasjonalt og nasjonalt. I dette arbeidet har han hatt utstrakt kontakt med akademiske miljøer samt fagmiljøer og er vant til å jobbe i skjæringspunktet mellom akademisk og anvendt forskning.
 
Schia har publisert sin forskning i internasjonale og nasjonale tidsskrifter som International Peacekeeping, Journal of International Relations and Development og Political and Legal Anthropology. Han har mottatt ulike forskningsstipend blant annet fra Fulbright og Norges forskningsråd. Siden har han også påtatt seg verv som styremedlem i Fulbrights Alumni gruppe og ledet den vitenskapelige komiteen som tildeler Fulbrights årlige forskningspris. 
 

Fra og med januar 2017 er han medredaktør for Internasjonal Politikk, det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innenfor internasjonale studier, sammen med Pernille Rieker.