Ole Jacob Sending

Forskningssjef

Ole Jacob Sending forsker på global styring, med særlig fokus på internajonale og ikke-statlige organisasjoners rolle i fredsbygging, humanitær bistand og utvikling. Han har publisert i blant annet International Studies Quarterly, European Journal of International Relations og International Theory.

Sending er forfatter av Governing the Global Polity (2010, University of Michigan Press) sammen med kollega Iver B. Neumann. En kommende bok, Competing for Authority in Global Governance, vil også utgis på University of Michigan Press, og boken Diplomacy: The Making of World Politics vil utgis på Cambridge University Press, med Sending, Neumann og Vincent Pouliot som redaktører. Sending er for tiden en av redaktørene for International Studies Quarterly.