Stefan Almehagen Sandstad (tidligere ansatt)

Vitenskapelig assistent

Stefan Almehagen Sandstad er vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for internasjonal økonomi.

Han er tilknyttet forskningsprosjektet Europe in transition – Small states and Europe in an age of global shifts (EUNOR) og har som foskningsfokus internasjonal handel og handelsavtaler. Stefan Almehagen Sandstad tar mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og har en B.Sc. in Economics fra University of Warwick. Han har tidligere vært trainee i European Free Trade Association (EFTA) i Genève, studentpraktikant ved Den norske ambassaden i Paris og forskningsassistent i Statistisk sentralbyrå.