Ledelsen

Publisert: 24. mars 2015

Direktør: Ulf Sverdrup

Forskningssjef: Ole Jacob Sending

Administrasjonssjef: Jan Morten Torrisen  

Kommunikasjonssjef: Åsmund Weltzien  

Lederne for forskningsgruppene:

Sikkerhet og forsvar: Karsten Friis

Rusland, Asia og internasjonal handel: Helge Blakkisrud

Utenrikspolitikk og diplomati: Kristin M. Haugevik

Fredsoperasjoner og fredsbygging: Kari Osland

Ledelse