Bildet viser NUPIs nye styre

STYREMEDLEMMER: F.v. Julie Wilhelmsen (NUPI), Karsten Friis (NUPI), Målfrid Braut-Hegghammer (Institutt for forsvarsstudier), Benjamin de Carvalho (NUPI), Elin O. Demiraslan (NUPI), Espen Barth Eide (World Economic Forum), Kate Hansen Bundt (Den norske Atlanterhavskomité), Alf Håkon Hoel (Havforskningsinstituttet)  Katja Franko Aas (Institutt for kriminologi) og Gunhild Hoogensen Gjørv.

Styret

Publisert: 24. mars 2015

Styreleder for NUPI er Kate Hansen Bundt, generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité. Bundt erstattet Elsbeth S. Tronstad. Det er Kunnskapsdepartementet som har oppnevnt styret for NUPI.

Styrets medlemmer:

Kate Hansen Bundt, (leder), generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité

Espen Barth Eide, Direktør i World Economic Forum og spesialrådgiver til FNs generalsekretær på Kypros

Målfrid Braut-Hegghammer, førsteamanuensis ved Institutt for Forsvarstudier

Alf Håkon Hoel, regiondirektør på Havforskningsinstituttet

Katja Franko Aas, professor ved Universitetet i Oslo

Benjamin de Carvalho, seniorforsker ved NUPI

Elin O. Demiraslan, regnskapskonsulent ved NUPI 

Varamedlemmer:

Geir Ulfstein, professor ved Universitetet i Oslo

Gunhild Hoogensen Gjørv, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø

Julie Wilhelmsen, forsker ved NUPI

Karsten Friis, seniorrådgiver ved NUPI

(Styret er valgt for perioden 2014-2017)

Styremedlemmer