Forskningsprosjekt

Norwegian Political and Security Risk Forum

2014 - 2020 (Pågående)

The Political Risk Forum er et samarbeid mellom Statoil og NUPI og skal bistå med analyser og styrke Statoils kunnskapsbase innen politisk risiko og sikkerhetstrusseler.

Hensikten er å tolke varselstegn, vurdere trussler mot bedrifter og andre interesser, og forstå sammenhengen mellom geopolitiske utviklinger og endringer i det politiske, sikkerhetsmessige, og soiso-økomnomiske området. Forumet vil organisere nettverksmøter og arbeidsseminarer med ulike tema og både norske og utenlandske eksperter blir invitert til å delta.

Finansieringskilde

Statoil

Nyheter