Forskningsprosjekt

Europe in transition – Small states and Europe in an age of global shifts (EUNOR )

2014 - 2017 (Pågående) Prosjektnummer: 238017/F10

Hva er betydningen av EU for små stater i dagens Europa?

I kjølvannet av den europeiske krisen ser vi en rekke europeiske reformforsøk. På samme tid, opplever verden betydelige økonomiske og politiske omveltninger. Dette prosjektet tar sikte på å bidra til forståelse av hvordan små stater balanserer mellom autonomi og integrasjon. Det er empirisk fokusert på hvordan og i hvilken grad Norge, som en liten stat, svarer på, justerer og tilpasser seg. Vi stiller to generelle spørsmål:

  1. Svarer småstatene i Europa på endringene ved å øke sin integrering eller ved å søke større selvstyre?
  2. Hvordan, og i hvilken grad påvirker de skiftende egenskapene til små stater alternativene og valgene?

Som en del av EUNOR-prosjektet utforsker vi hvordan små stater balanserer mellom selvstendighet og integrasjon i (1) områder dekket av avtaler med EU (EUs indre marked/EØS-saker), (2) områder delvis dekket av avtaler med EU (energi, utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk) og (3) områder uten noen EU-avtale (ekstern handel og investeringer).

EUNOR er et tverrfaglig prosjekt som inkluderer økonomer, jurister og statsvitere. Det er et tverrinstitusjonelt partnerskap mellom solide forskningsmiljøer i Norge, og er støttet av et stort internasjonalt nettverk av eksperter på små stater og europeisk integrasjon.

Forskningen er empirisk basert og fundert i teori, og bygger på den forskningsbaserte Europautredningen (2012). Prosjektet vil levere innovativ forskning og fremskaffe relevant informasjon til offentligheten, samt velfunderte policy-råd til beslutningstakere.

Aktuelle arrangementer:

Onsdag 11. januar var direktør Ulf Sverdrup og seniorforskerne Kristin Haugevik, Arne Melchior og Pernille Rieker I Stortinget for åp snakke til EFTA/EØS delegasjonen om Brexit.

Crossing Europe’s Borders - New approaches to migration in European law,  20. oktober 2016 09.00-17.00 Gamle Festsal, Domus Academica

Torsdag 15. september var direktør Ulf Sverdrup invitert til House of Lords for en høring om EØS og Brexit. Høringen kan du se her.

8. og 9. september arrangerte vi mini-konferansen Small states and Europe in an Age of Global Shifts på NUPI.  Siste del av konferansen var et åpent seminar, som du kan se her.

2. september 2016 ble EUNOR-seminaret 'Brexit' and the EEA arrangert, i samarbeid med Senter for Europarett, UiO.

I oktober 2015 arrangerte NUPI årets EUNOR-konferanse, Europe in transition – Small States and Europe in an age of global shifts. Første dag var åpen for publikum, og kan ses på YouTube.

Se også prosjektets seminarserie, "Norge møter Europa".

Finansieringskilde

Norges forskningsråd

Program

EUROPA

Nyheter

Publikasjoner