Forskningsprosjekt

Nordic responses to Geopolitical challenges (GEONOR)

2017 - 2018 (Pågående)

Hva slags verktøy har politikerne i de nordiske landene i en mer utfordrende geopolitisk situasjon?

De nordiske landene står overfor en ny og mer utfordrende geopolitisk situasjon. Dette felles nordiske forskningsprosjektet tar som utgangspunkt at det er behov for nytenkning rundt den politiske verktøykassen som er tilgjengelig i de nordiske landene.

Vi fokuserer på instrumenter og tiltak som brukes i de ulike landene, hvordan dette er organisert, og hvordan disse står i forhold til trusselbildet, og til politiske prioriteringer. Prosjektet vil systematisk kartlegge landenes diskusjoner og planarbeid for å møte de nye utfordringene i hvert enkelt utenriksdepartement. Hensikten er tredelt. Prosjektet varer fra 2017-2018, og vil kartlegge og analysere (a) hva slags politikk og instrumenter som er tilgjengelig i de ulike nordiske landene og (b) konkrete tilpasninger innenfor de enkelte nordiske landenes utenriksdepartementer. Vi er særlig interesserte i de nordiske landenes relasjoner med stormaktene, med internasjonale nøkkelinstitusjoner, og med de øvrige landene i Norden.