Nordic security after Crimea: Dilemmas and opportunities in Norwegian-Swedish Defence Cooperation

2017 (Pågående) Prosjektnummer: 21810

Prosjektet ser nærmere på Norges samarbeid med de andre nordiske landene, med særskilt fokus på norsk-svensk forsvarssamarbeid.

Den endrede sikkerhetssituasjonen i Norden etter den russiske annekteringen av Krim, krigen i Øst-Ukraina, og økt russisk aktivitet i Østersjøen har revitalisert ideen om nordisk forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Østersjøen har blitt en strategisk «hotspot», noe som innebærer økt gjensidig avhengighet mellom de nordiske forsvarsmaktene dersom de skal sikre regional stabilitet og sikkerhet.

Hvordan påvirker det nye sikkerhetsbildet nordisk sikkerhets- og forsvarspolitikk? Mens nordisk forsvarssamarbeid tidligere har vært drevet primært av forsvarsøkonomiske behov er samarbeidet i dag i økende grad rettet mot sikkerhetspolitiske vurderinger. Samtidig ser man en dreining mot bilaterale løsninger. På bakgrunn av disse utviklingene vil prosjektet se nærmere på Norges samarbeid med de andre nordiske landene, med særskilt fokus på norsk-svensk forsvarssamarbeid.