Forskningsprosjekt

Politics and Development in India: A micro-level study of who gets what, when, and how (PoDevInd)

2013 - 2017 (Pågående) Prosjektnummer: 225905/H30

Hovedmålet med prosjektet er å studere forholdet mellom dynamikken bak politiske valg og utvikling i indiske landsbyer i perioden 2001-2011. Dette for å bedre forstå hvorfor, og under hvilke forhold politikere og byråkrater prioriterer ulike utviklingsprosjekter.

Forskerne argumenterer for at den ujevne fordelingen av tjenester og andre ytelser fra staten ofte er drevet av politiske insentiver. Politikerne jobber ofte hardere for landsbyer som stemte på dem, har høy velgermasse, eller det konkurreres om velgernes gunst.

Finansieringskilde

Norges forskningsråd

Program

NORGLOBAL/INDNOR

Nyheter

  • Valg i verdens største demokrati

    7. mai 2014
    Akkurat nå foregår det parlamentsvalg i India, og det ser ut til å gå mot et maktskifte i landet etter ti år. NUPIs India-ekspert Francesca Refsum Jensenius gir en innføring...
  • NUPI inntar India

    17. des. 2012
    NUPI har fått over ti millioner kroner til tre India-prosjekter gjennom NFRs nye India-satsing INDNOR. Sentralt i prosjektene står henholdsvis industriutvikling, klimaendringer...

Publikasjoner