Trade Integration, Geopolitics and the Economy of Russia (TIGER)

2013 - 2038 (Pågående)

Prosjektet undersøker hvordan handelsintegrasjon er koblet til geopolitikk og Russlands mulig vending mot Asia.

Prosjektet er tverrfaglig, mellom økonomi og andre samfunnsvitenskapelige disipliner, og undersøker hvordan handelsintegrasjon er koblet til geopolitikk og Russlands mulig vending mot Asia. Det vil også studere hvordan handelsintegrasjon påvirker forholdene mellom kjerne og periferi, og industriell utvikling i Russland, med hensyn til særegenheter i russiske institusjoner.

Russlands handelsintegrasjon har i de senere år akselerert som følge av medlemskap i WTO. regionale handelsavtaler og ny infrastruktur for handel. Vi studerer effekten av dette i et tverrfaglig team bestående av ansatte ved NUPI, New Economic School/CEFIR og Gaidar Institute of Economic Policy i Russland, samt BOFIT i Helsinki. Teamet har solid forskningserfaring og kompetanse innen relevante metoder og modeller. Halvparten av forskningen er innen økonomi, og halvparten innen andre samfunnsvitenskapelige disipliner.

Prosjektet undersøker hvordan handelsintegrasjon påvirkes av og påvirker geopolitikken, et område hvor Vest-Europa står for en mindre andel, og hvor Russland beveger seg østover. Vi vil også se på utviklingen i nordområdene ved å studere hvordan handelsintegrasjon påvirker industriell utvikling og kjerne-perfieri-mønstre i Russland ved hjelp av regionale modeller utviklet av prosjektdeltakerne. For Russland er handelsintegrasjon svært viktig, og prosjektet ser også på infrastruktur i Nord.

Som del av den tverrfaglige tilnærmingen vil et hovedområde i forskningen være russiske institusjoner og hvordan disse påvirker og blir påvirket av handelsintegrasjon.

Finansieringskilde

Research Council of Norway (RCN)