Forskningsprosjekt

World of the Right: Alternative visions of global order (WoR)

2018 - 2021 (Pågående)

Prosjektet vil se nærmere på det "nye høyre" i land som Russland, USA og Polen, og studere hva slags alternative tanker og visjoner de har for internasjonal politikk.

I USA, Russland og en rekke EU-land har det nasjonalistiske, radikale og ofte populistiske høyre fått stadig mer innflytelse. Mens vi vet relativt mye om hvordan disse ideologiene påvirker innenrikspolitikk, og hva slags tanker de har om temaer som nasjonalstaten og innvandring, vet vi overraskende lite om hva slags tanker de har om internasjonal politikk: hva er alternativene til den globale liberale orden? Dette gjelder både spørsmål om nasjonal utenriks- og sikkerhetspolitikk, institusjoner som FN og folkerett og bredere spørsmål om sivilisasjon og liberal modernitet. 

Prosjektet på NUPI vil se nærmere på den internasjonale ideologien hos det nye høyre i land som Russland, USA og Polen, og studere den økende konservative motstanden mot den liberale verdensordenen. Prosjektet vil avslutningsvis vurdere hvilke konsekvenser disse ideologiene kan ha for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Det 3-årige prosjektet på NUPI er delvis finansiert av Forsvarsdepartementet, og er ledet av Minda Holm. Hun skriver doktorgrad om temaet ved Universitetet i København, Institutt for Statsvitenskap (veileder Prof. Ole Wæver), og er også tilknyttet Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS).

Prosjektet er også finansiert av et større internasjonalt forskningsprosjekt om det nye høyre og internasjonal politikk finansiert av det danske Velux Fondet. Prosjektleder for Velux-prosjektet er Dr Vibeke Schou Tjalve (DIIS), som vil bidra til prosjektet på NUPI med sin ekspertise på det amerikanske nye høyre. De andre samarbeidspartnerne er Professor Michael C. Williams (Universitetet i Ottawa), og Dr Jean Francios Drolet, Universitetet Queen Mary.

Finansieringskilde

Forsvarsdepartementet og Velux Foundation

Publikasjoner