Tema

Diplomati

Diplomatiet håndterer forholdet land i mellom, og er kjennetegnet ved at kontakt skjer mellom sertifiserte representanter og at det ikke brukes makt i stor skala.

En diplomat er en som er utnevnt til å representere et lands regjering i forholdet til andre land, som for eksempel en ambassadør. Forståelse av diplomati er avgjørende for forståelse av statssystemet. Dette er fordi det er først og fremst diplomater som gjør grunnarbeidet i internasjonal politikk. I studiet av diplomati ser vi på fremveksten av diplomatiske institusjoner slik som sendebud, diplomatiske korps og utenriksdepartementer. Vi gjør også studier av diplomatiske praksiser som for eksempel informasjonsinnhenting, rapportering og forhandlinger.  

Aktuelle forskningsspørsmål innen diplomati kan være:

 • Hva slags mennesker blir diplomater?
 • Hvordan trenes diplomater og hvordan arbeider de?
 • Hvordan er forholdet mellom diplomati og andre internasjonale institusjoner som folkerett?

Nyheter om diplomati

Alle artikler om diplomati (totalt 39)

Hvor hender det? om diplomati

Alt om diplomati fra Hvor hender det? (totalt 10)

Publikasjoner om diplomati

 • Publikasjon

  Diplomacy as Global Governance

  The chapter details how diplomacy - the case study being Norwegian diplomacy - is no longer solely about representing the state vis a vis other states. It has evolved to also include governing specific issues. This governance aspect of diplomacy becomes even more interesting as an expression of the transformation...
 • Publikasjon

  New Diplomacy

  New diplomacy is a term which has been used both politically and analytically since the French Revolution. It was introduced as a positive contrast to the old diplomacy of kings and intrigues, and was concerned primarily with trade. Such a liberal understanding has remained predominant – new diplomacy...
 • Publikasjon

  Old diplomacy

  Old diplomacy is a term which has been used both politically and analytically since the French Revolution. Politically, it emerged as a term of abuse, used to criticize all which had been wrong with interstate interaction before 1789, in particular secrecy, duplicity, and the reliance on aristocracy....
Alle publikasjoner om diplomati (totalt 125)

Forskningsprosjekter om diplomati

Alle forskningsprosjekter om diplomati (totalt 18)