Tema

Forsvar

Forsvaret har som oppgave å ivareta sikkerheten og forsvare landet mot angrep.

NUPI er engasjert i å utvikle ideer, teorier og framgangsmåter for militæret, både i Norge og internasjonalt. Vi ønsker å kombinere overordnede sikkerhetspolitiske spørsmål med de praktiske og tekniske utfordringene som finnes i militæret. Derfor jobber NUPI tett både med ansatte i militæret og akademikere innen feltet, både nasjonalt og internasjonalt. Målet er å bidra til å bygge bro mellom analyser på politisk nivå og bakkenivå.
Innenfor forsvar forsker vi blant annet på:
•    Maritim sikkerhet
•    Cybersikkerhet
•    Ny teknologi
•    Forholdet mellom sivile og militæret
•    Irregulær krigføring

Nyheter om forsvar

Alle artikler om forsvar (totalt 36)

Hvor hender det? om forsvar

Alt om forsvar fra Hvor hender det? (totalt 13)

Publikasjoner om forsvar

 • Publikasjon : Artikkel

  Intelligence Oversight and the Security of the State

  2017
  A key task for intelligence oversight in democracies is to ensure that the intelligence services operate and carry out their mandated duties within the constraints of national and international law. As the control of the activities and methods of intelligence services necessarily involves a group of...
 • Publikasjon : Innsikt og kommentar

  Usikre rammer for norsk forsvarspolitikk

  USAs utenrikspolitikk og et militært potent Russland skaper uforutsigbare internasjonale rammevilkår. Både NATO og Norge har vendt «hjem» igjen både mentalt (forsvarsidentitet og trusselbilde) og fysisk (kollektiv sikkerhet og territorielt forsvar). Men nye internasjonale rammevilkår krever nytenkning,...
 • Publikasjon : Innsikt og kommentar

  Vilje til omstilling - før og nå

  I dagens forsvarsdebatt er Forsvarets evne til å håndtere et bredt spekter av trusler under mer usikre internasjonale rammebetingelser sentralt. Det er stor oppslutning om at Forsvaret bør ha en viss avskrekkende effekt, kunne håndtere mindre episoder alene, og delta i utenlandsoperasjoner - også for...
Alle publikasjoner om forsvar (totalt 69)

Forskningsprosjekter om forsvar

Alle forskningsprosjekter om forsvar (totalt 8)