Tema

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi tar for seg økonomisk samkvem mellom land. Hvorfor handler land med hverandre eller investerer på tvers av landegrenser?

De siste tiårene har vi opplevd stadig tettere økonomiske bånd mellom land. Internasjonal handel og kapitalbevegelser har vokst enormt. Sentralt i dette forskningsfeltet står forståelse av bevegelser over landegrensene; av varer, tjenester, kapital, teknologi og arbeidskraft. Slike bevegelser kan ha ulike økonomiske konsekvenser for ulike land. Faktorer som kan spille en rolle er geografi, inntektsnivå og -fordeling, institusjoner og styresett, eller tilgang på produksjonsfaktorer som naturressurser, kapital og ulike typer arbeidskraft.

Spørsmål man forsøker å finne svar på i internasjonal økonomi er for eksempel:

 • Hva bestemmer internasjonale handels- og kapitalstrømmer?
 • Hva kan politikerne gjøre, både nasjonalt og internasjonalt for å påvirke handels- og kapitalstrømmene?
 • Hva er konsekvensene av økonomisk globalisering?

Nyheter om internasjonal økonomi

Alle artikler om internasjonal økonomi (totalt 25)

Hvor hender det? om internasjonal økonomi

Alt om internasjonal økonomi fra Hvor hender det? (totalt 34)

Publikasjoner om internasjonal økonomi

 • Publikasjon : Bok

  Professional Networks in Transnational Governance

  2017
  Who controls how transnational issues are defined and treated? In recent decades professional coordination on a range of issues has been elevated to the transnational level. International organizations, non-governmental organizations (NGOs) and firms all make efforts to control these issues. This volume...
 • Publikasjon : Artikkel

  The governance of global wealth chains

  2017
  This article offers a theoretical framework to explain how Global Wealth Chains (GWCs) are created, maintained, and governed. We draw upon different strands of literature, including scholarship in International Political Economy and Economic Geography on Global Value Chains, literature on finance and...
 • Publikasjon

  The Geopolitics of Renewable Energy

  For a century, the geopolitics of energy has been synonymous with the geopolitics of oil and gas. However, geopolitics and the global energy economy are both changing. The international order predominant since the end of World War II faces mounting challenges. At the same time, renewable energy is growing...
Alle publikasjoner om internasjonal økonomi (totalt 108)

Forskningsprosjekter om internasjonal økonomi

Alle forskningsprosjekter om internasjonal økonomi (totalt 13)