Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 79 treff. Totalt 4024 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Limits and possibilities for Russia-Western security collaboration in Syria (Russia-West in Syria)

  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Limits-and-possibilities-for-Russia-Western-security-collaboration-in-Syria

  This project examines the prospects for Russia-Western practical cooperation against the Islamic State (IS) in Syria and, more broadly, for a rapprochement...

 • Forskningsprosjekt

  Overcoming Legal and Support Obstacles to Peacekeeping Strategic Force Generation (OLSOPSFG)

  2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Overcoming-Legal-and-Support-Obstacles-to-Peacekeeping-Strategic-Force-Generation

  Prosjektet ser på Norges bidrag med et transportfly til FNs stabiliseringsoppdrag i Mali, og den rotasjonsordningen bidraget inngår i.

 • Forskningsprosjekt

  Upholding the NATO cyber pledge: What does cyber deterrence and cyber resilience mean for NATO and Norway?

  2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Upholding-the-NATO-cyber-pledge-What-does-cyber-deterrence-and-cyber-resilience-mean-for-NATO-and-Norway

  Prosjektets undersøker hvordan og i hvilken grad avskrekking fungerer i cyberspace, eller om et fokus på resiliens som ny strategi er veien å gå.

 • Forskningsprosjekt

  Preventing Violent Conflict

  2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Preventing-Violent-Conflict

  NUPI skal analysere hvordan forholdet mellom eksterne aktører og lokale politiske aktører påvirker konflikt forebygging.

 • Forskningsprosjekt

  Nordic security after Crimea: Dilemmas and opportunities in Norwegian-Swedish Defence Cooperation

  2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Nordic-security-after-Crimea-Dilemmas-and-opportunities-in-Norwegian-Swedish-Defence-Cooperation

  Prosjektet ser nærmere på Norges samarbeid med de andre nordiske landene, med særskilt fokus på norsk-svensk forsvarssamarbeid.

 • Forskningsprosjekt

  Developmentality and the anthropology of partnership (DevAnt)

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Developmentality-and-the-anthropology-of-partnership

  Partnerskapsbegrepet er sentralt for hvordan internasjonal bistand organiseres. Dette prosjektet vil studere partnerskapsbegrepet i teori og praksis.

 • Forskningsprosjekt

  Norwegian Political and Security Risk Forum

  2014 - 2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Norwegian-Political-and-Security-Risk-Forum

  The Political Risk Forum er et samarbeid mellom Statoil og NUPI og skal bistå med analyser og styrke Statoils kunnskapsbase innen politisk risiko og sikkerhetstrusseler.

 • Forskningsprosjekt

  Undermining Hegemony. The US, China, Russia, and International Public Goods

  2015 - 2018 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Undermining-Hegemony.-The-US-China-Russia-and-International-Public-Goods

  Developments in the last fifteen years have driven renewed interest in hegemonic-stability and power-transition theory. The persistence of US-centered...

 • Forskningsprosjekt

  Multinational Capability Development Campaign 2015-16 (MCDC )

  2013 - 2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Multinational-Capability-Development-Campaign-2015-16

  Prosjektets formål er å bidra til at det utvikles og valideres nye konsepter som møter Forsvarets behov samt aktivt å bidra til at disse kommer Forsvaret...

 • Forskningsprosjekt

  Security in Serbia (BCSP )

  2012 - 2016 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Security-in-Serbia

  Beograd Centre for sikkerhetspolitikk (BSCP) er en sentral aktør i sikkerhetspolitisk diskurs i Serbia og har utviklet en konstruktiv og kritisk tilnærming...