Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 76 treff. Totalt 3864 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Limits and possibilities for Russia-Western security collaboration in Syria (Russia-West in Syria)

  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Limits-and-possibilities-for-Russia-Western-security-collaboration-in-Syria

  This project examines the prospects for Russia-Western practical cooperation against the Islamic State (IS) in Syria and, more broadly, for a rapprochement...

 • Forskningsprosjekt

  Overcoming Legal and Support Obstacles to Peacekeeping Strategic Force Generation (OLSOPSFG)

  2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Overcoming-Legal-and-Support-Obstacles-to-Peacekeeping-Strategic-Force-Generation

  Prosjektet ser på Norges bidrag med et transportfly til FNs stabiliseringsoppdrag i Mali, og den rotasjonsordningen bidraget inngår i.

 • Forskningsprosjekt

  Upholding the NATO cyber pledge: What does cyber deterrence and cyber resilience mean for NATO and Norway?

  2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Upholding-the-NATO-cyber-pledge-What-does-cyber-deterrence-and-cyber-resilience-mean-for-NATO-and-Norway

  Prosjektets undersøker hvordan og i hvilken grad avskrekking fungerer i cyberspace, eller om et fokus på resiliens som ny strategi er veien å gå.

 • Forskningsprosjekt

  Preventing Violent Conflict

  2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Preventing-Violent-Conflict

  NUPI skal analysere hvordan forholdet mellom eksterne aktører og lokale politiske aktører påvirker konflikt forebygging.

 • Forskningsprosjekt

  Renewable Energy and Geopolitics

  2016 - 2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Renewable-Energy-and-Geopolitics

  Dette prosjektet undersøker de geopolitiske konsekvensene av den omfattende overgangen til fornybar energi, både med tanke på utfasing av gamle energikilder...

 • Forskningsprosjekt

  Nordic security after Crimea: Dilemmas and opportunities in Norwegian-Swedish Defence Cooperation

  2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Nordic-security-after-Crimea-Dilemmas-and-opportunities-in-Norwegian-Swedish-Defence-Cooperation

  Prosjektet ser nærmere på Norges samarbeid med de andre nordiske landene, med særskilt fokus på norsk-svensk forsvarssamarbeid.

 • Forskningsprosjekt

  Developmentality and the anthropology of partnership (DevAnt)

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Developmentality-and-the-anthropology-of-partnership

  Partnerskapsbegrepet er sentralt for hvordan internasjonal bistand organiseres. Dette prosjektet vil studere partnerskapsbegrepet i teori og praksis.

 • Forskningsprosjekt

  Security in Europe - Polish and Norwegian Perspectives (PISM_NUPI_Bilateral)

  2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Security-in-Europe-Polish-and-Norwegian-Perspectives

  Prosjektet, som er et samarbeid mellom PISM og NUPI, tar sikte på å kartlegge polsk og norsk forståelse av de viktigste sikkerhetspolitiske utfordringer...

 • Forskningsprosjekt

  Norwegian Political and Security Risk Forum

  2014 - 2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Norwegian-Political-and-Security-Risk-Forum

  The Political Risk Forum er et samarbeid mellom Statoil og NUPI og skal bistå med analyser og styrke Statoils kunnskapsbase innen politisk risiko og sikkerhetstrusseler.

 • Forskningsprosjekt

  Training for Peace (TfP)

  2016 - 2018 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Training-for-Peace

  Training for Peace er et internasjonalt program som bidrar til anvendt forskning og policyutvikling innen feltet fredsoperasjoner i Afrika.