Søketreff

Sortering:

Søk i Hvor Hender Det? ga 266 treff. Totalt 4150 treff. Vis alle

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Migrasjon – hvem, hva, hvorfor?

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Migrasjon-hvem-hva-hvorfor
  14. jan. 2006

  Folkevandringer har gjennom årtusener vært er en del av vår historie. Mennesker har søkt fred eller nye og bedre jakt- og beitemarker – frivillig eller...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Regionale stormakter på verdensscenen - 1 av 2

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Regionale-stormakter-paa-verdensscenen-1-av-2
  11. jan. 2006
  • Stein Tønnesson

  Dette er den første av to artikler om de regionale stormaktene Kina, India, Brasil og Sør-Afrika. Regionale stormakter i Asia, Afrika og Latin-Amerika...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Befolkningsutviklingen i verden

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Befolkningsutviklingen-i-verden
  13. jan. 2006
  • Helge Brunborg

  På 1970-tallet ble den globale befolkningsutviklingen – ofte omtalt som en befolkningseksplosjon – presentert som den store trusselen mot en fredelig sosial...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Palestinere og israelere:

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Palestinere-og-israelere
  12. feb. 2006
  • Dag Henrik Tuastad

  Konflikten mellom palestinere og israelere har pågått i tiår etter tiår. For tiden er den igjen inne i en av sine mer stridsfylte faser. Etter den siste...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Hvem styrer verden?

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Hvem-styrer-verden
  18. jan. 2006
  • Torild Skard

  Det vakte stor oppsikt da Michelle Bachelet og Ellen Johnson Sirleaf nylig ble valgt til presidenter i Chile og Liberia. Det ble snakket om «gjennombrudd»...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Europa sett fra USA

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Europa-sett-fra-USA
  19. jan. 2006
  • Svein Melby

  Hvordan et land og dets politikk oppfattes av andre er en viktig del av internasjonal politikk. Uansett om oppfatningene stammer fra korrekte observasjoner...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  WTO - en papirtiger?

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/WTO-en-papirtiger
  31. jan. 2006

   På ministermøtet i WTO (Verdens handelsorganisasjon) i Hongkong i desember 2005 ble det vedtatt at den lille øystaten Tonga kan tas opp som medlem nummer...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Forsvaret i en brytningstid

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Forsvaret-i-en-brytningstid

  I motsetning til de fleste andre europeiske land sliter Norge med både «gamle» og «nye» sikkerhetsutfordringer. De gamle dreier seg om usikkerhet rundt...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Nobels fredspris 2005

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Nobels-fredspris-2005
  9. jan. 2005
  • Morten Bremer Mærli

  Fredsprisen for 2005 ble delt likt mellom Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og byråets generaldirektør Mohamed ElBaradei. De fikk prisen for sitt...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Hva er internasjonal terrorisme?

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Hva-er-internasjonal-terrorisme
  7. jan. 2005
  • Anders Romarheim

  Terroranslagene i London sommeren 2005 førte til fornyet debatt om internasjonal terrorisme og faren for at også Norge kan bli rammet av terror.