Søk på "attr_tags_lk:"klima"" ga totalt 84 treff

Sortering:

Søk i Hvor Hender Det? ga 23 treff. Totalt 84 treff. Vis alle

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Klimaendringar:

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Klimaendringar
  20. jan. 2007
  • Asbjørn Aaheim

  Mot slutten av 1800-talet viste den svenske vitskapsmannen Svante Arrhenius at dersom konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren aukar, vil temperaturen på jorda...

 • HHD13_16FrontKina_ws Publikasjon: Hvor hender det?

  Kina - vekst for enhver pris?

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Kina-vekst-for-enhver-pris
  15. okt. 2013
  • Haakon Vennemo

  Den kinesiske økonomien har siden 1980 vokst om lag 10 prosent årlig. Veksten har løftet flere hundre millioner kinesere ut av fattigdom. Baksiden av den...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Jordas tilstand

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2009/Jordas-tilstand
  26. jan. 2009

  Naturmiljøet – sjølve grunnlaget for menneskeleg og annan eksistens – blir ofte skyvd til side av andre og tilsynelatande meir presserande saker. Men korleis...

 • To bilder i ett - for lite og altfor mye vann Publikasjon: Hvor hender det?

  Naturkatastrofer: Hvordan kan vi verge oss?

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2010/Naturkatastrofer-Hvordan-kan-vi-verge-oss
  5. feb. 2010

  Aldri har så mange mennesker vært så rammet av naturkatastrofer som i de siste tiårene. Stadig flere mennesker lever mer utsatt for mer ekstremvær. Katastrofene...

 • bilder av mange statsledere Publikasjon: Hvor hender det?

  Nasjonale drivkrefter i USAs klimapolitikk

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/Nasjonale-drivkrefter-i-USAs-klimapolitikk
  31. okt. 2014
  • Guri Bang
  • Tora Skodvin

  Klimaendringer og klimapolitikk er blant de store globale spørsmål i vår tid. Som et av landene med størst forbruk og produksjon av petroleumsressurser...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Klima og fred

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Klima-og-fred
  7. feb. 2008

  Nobels fredspris for 2007 er delt mellom FNs klimapanel (egen boks) og den amerikanske miljøforkjemperen Al Gore (egen boks). Gjennom de siste tiårene...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Klimaforhandlingar i stampe

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2010/Klimaforhandlingar-i-stampe
  3. feb. 2010
  • Petter Haugneland

  Verdas statsleiarar er einige med klimaforskarane i at vi må redusere utsleppa av klimagassar kraftig dei neste tiåra for å unngå alvorlege konsekvensar...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Nordområdepolitikk

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2009/Nordomraadepolitikk
  18. jan. 2009
  • Geir Hønneland

  Da Jonas Gahr Støre tiltrådte som utenriksminister i Stoltenberg-regjeringen høsten 2005, erklærte han nordområdene som førsteprioritet i norsk utenriks-politikk....

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Pakistan: Det trekk opp til storm

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2011/Pakistan-Det-trekk-opp-til-storm
  3. mars 2011
  • Connor Cavanagh

  Kva blir resultatet når du kombinerer forskjellige konfliktar, naturkatastrofar, flyktningkriser, religiøs ekstremisme og ein svak stat? Jo, då haustar...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  CO2-trend: stabilisering – et steg i riktig retning

  ../Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2017/CO2-trend-stabilisering-et-steg-i-riktig-retning
  22. mai 2017
  • Ingjald Pilskog

  Verden har fra og med 2013 til og med 2015 hatt en årlig økonomisk vekst på rundt 2,5 %. Til tross for dette viser karbonbudsjettet for 2016  at verdens...